13. 11. 2020
 
Na hlavních mostech se budují mostovky, někde už i římsy
13. 10. 2020
 
Stavba mostu uzavře silnici

STAVBA

NOVINKY

 • Na hlavních mostech se budují mostovky, někde už i římsy

  13. 11. 2020
  Na hlavních mostech se budují mostovky, někde už i římsy
  více  
 • Stavba mostu uzavře silnici

  13. 10. 2020
  Stavba mostu uzavře silnici
  více  
 • Na stavbě se dokončují hrubé stavby mostů

  1. 10. 2020
  Na stavbě se dokončují hrubé stavby mostů

ÚČEL STAVBY

Stavba „D48 Frýdek-Místek - obchvat I. etapa“ pomůže s odstraněním posledního intravilánového úseku na trase dálnice D48. Stavba přeložky „D56 Frýdek - Místek, připojení na D48“ zajistí kompletaci celého tahu dálnice D56.

Předmětem zakázky je výstavba I. etapy stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat“, který je součástí souboru staveb na silnici I/48 a výstavba přeložky silnice D56, která má být dokončením obchvatu Frýdku-Místku.

Soubor staveb na I/48 řeší kapacitní čtyřproudou směrově rozdělenou komunikaci D48 od Bělotína přes Hranice na Moravě, Frýdek-Místek do Českého Těšína. Silnice D48 je zařazená do sítě evropských silnic s označením E 462 a zároveň je i součástí VI. transevropského koridoru v rámci sítě TEN-T.

Stavba „D48 Frýdek-Místek - obchvat I. etapa“ pomůže s odstraněním posledního intravilánového úseku na trase dálnice D48. Po dokončení stavby a její II. etapy bude v provozu ucelený úsek MÚK Rychaltice po Český Těšín. Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západo-východním směrem. V širších souvislostech se jedná o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou na jedné straně a na druhé straně s Polskem.

Silniční obchvat D48 je novostavbou čtyřproudé směrově rozdělené silnice navržené v kategorii D 25,5/120 v délce 8,566 km.

Výstavba první části obchvatu Frýdku-Místku tak v sobě zahrnuje jednotlivé stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa“ od ZÚ po km 4,250 a trasu dálnice „D56 Frýdek-Místek, připojení na D48“ v délce 2,184 km.

Stavba přeložky „D56 Frýdek - Místek, připojení na D48“ zajistí kompletaci celého tahu dálnice D56 a úzce stavebně a dopravně souvisí se stavbou „D48 Frýdek-Místek, obchvat“. Dálnice D56 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou severo-jižním směrem. V širších souvislostech se jedná o komunikaci, která spojuje Ostravu s atraktivní rekreační lokalitou v okolí vodní nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech a pohořím Beskydy obecně. Umožňuje rovněž spojení Ostravska se Slovenskou republikou přes hraniční přechody Horní Bečva–Makov nebo Bílá–Klokočov. Tato silnice je však v současné době vedena souvislou městskou zástavbou města Frýdek-Místek s četnými křižovatkami a dopravními vazbami na přilehlé území.

Součástí staveb jsou vyvolané přeložky místních komunikací a inženýrských sítí.

Stavba D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa společně s realizací stavby D56 Frýdek-Místek připojení na D48 řeší přeložky stávající silnice I/48 a I/56 mimo hustě zastavěná území města Frýdek-Místek. Obě tyto stávající silnice jsou v současné době vedeny zastavěným územím města, kde negativně působí na kvalitu životního prostředí a na bezpečnost silničního a pěšího provozu.

Jedná se o silnice, které jsou silně zatíženy silničním provozem se všemi negativními důsledky na okolní životní prostředí (hluk, emise, bezpečnost provozu). Dopravou je ohrožována bezpečnost obyvatel města a obcí a vlivem hluku a exhalací také jejich zdraví. Dálnice D56 je navržena jako čtyřpruhová, směrově rozdělená komunikace kategorie D 25,5/80 v délce 2,184 km a Dálnice D48 je navržena D25,5/120 v délce 4,250 km.

Průtah Frýdkem-Místkem vyvolává negativní hlukové dopady na okolní bytovou zástavbu s občanskou vybaveností a je zdrojem častých dopravních nehod. Neméně závažnou skutečností je kapacitní vytíženost komunikace.
Aby mohla být tato komunikace vnímána jako vysoce kvalitní i nadále, a také aby se centrum města odlehčilo od tranzitní dopravy, je nezbytné vymístit silnici I/48 z centra mimo zastavěnou část. Výstavba přinese zlepšení životního prostředí pro občany Frýdku-Místku, zkvalitnění dopravy v podobě zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, zrychlení dopravy.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 05/2020

Stavby D48 Frýdek-Místek , obchvat – I. Etapa a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 budou realizovány zároveň. MD vydalo dne 11. srpna 2017 stavební povolení pro dvanáct stavebních objektů, které se týká části obchvatu Frýdku-Místku délky 2,3 km. SP na dalších pět stavebních objektů byla vydána v říjnu 2017.
Slavnostní zahájení stavby I. etapy obchvatu a stavby D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 se uskutečnilo 22. 5. 2018. Zprovoznění stavby se předpokládá počátkem roku 2022.
 
EIA ZP UR SP VZ ZS UP
06/2004 07/2013 08/2007 08/2017 09/2016 2019 2022

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok