Novinky

D48 FRÝDEK-MÍSTEK - OBCHVAT I. ETAPA, D56 FRÝDEK-MÍSTEK, PŘIPOJENÍ NA D48

23. 5. 2018
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu obchvatu Frýdku-Místku a připojení dálnice D56 na D48.

 

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v úterý 22. května výstavbu první etapy obchvatu Frýdku-Místku a připojení dálnice D56 na D48.

„Vybudování kapacitního obchvatu Frýdku-Místku a souvisejícího připojení dálnice D56 odkloní veškerou tranzitní dopravu z města na obchvatové komunikace, čím výrazně vzroste bezpečnost i plynulost silničního provozu. Klíčové je tedy zahájení i druhé etapy obchvatu, kde je v současné době bohužel napadeno stavební povolení jedním občanským sdružením. Přesto bychom rádi i tuto druhou etapu zahájili ještě v letošním roce“, představil zahajované stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Průtah Frýdkem-Místkem velmi zatěžuje hlukem okolní bytovou zástavbu a je zdrojem častých dopravních nehod. Neméně závažnou skutečností je také kapacitní vytíženost komunikace. Aby mohla být tato komunikace vnímána jako vysoce kvalitní i nadále, a také aby se centru města odlehčilo od tranzitní dopravy, je nezbytné vyvést dopravu mimo zastavěnou oblast.

Stavba D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 je pak vlastně dokončením západního obchvatu Frýdku-Místku z hlediska silnice D56 a pokračováním (navázáním) stavby D48 Frýdek-Místek, obchvat. Výstavba obchvatu spolu s připojením dálnice D56 přinese výrazné zlepšení životního prostředí pro občany Frýdku-Místku, zrychlení dopravy a její zkvalitnění v podobě zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západo-východním směrem. Komunikace spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a s Polskem.

Dálnice D56 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou severo-jižním směrem. Komunikace spojuje Ostravu s atraktivní rekreační lokalitou v okolí vodní nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech a pohořím Beskydy obecně. Umožňuje rovněž spojení Ostravska se Slovenskou republikou přes hraniční přechody Horní Bečva–Makov nebo Bílá–Klokočov.

Stavby jsou navrženy ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok